Center Point SD - Software Developer
Copyright © 2000-20XX CPSD , Nabeel Pirooz Mehr . All rights reserved
x
Home. Services. Contact Us. Price List. Purchase. Products. CPSD Home Page
Home Shop Purchase Contact Us Services Weblog Forum
Trial Keeper Professional

بها

نوع مجوز

کد مجوز

1000000

شخصی

TKP 1

1600000

شرکتی - دو الی پنج برنامه نویس

TKP 2

2400000

شرکتی - شش الی ده برنامه نویس

TKP 3

تماس تلفنی

بیش از ده برنامه نویس

TKP 4

لیست قیمتهای این محصول بر حسب نوع کد مجوز به شرح زیر میباشد
کلیه قیمتها بر اساس ریال میباشند
Download
PDC ( Persian Date Converter ) Help

توضیحات

مجوز شخصی : این نوع مجوز تنها جهت یک برنامه نویس صادر خواهد شد , به بیانی دیگر در صورتی که شما به تنهایی اقدام به برنامه نویسی  مینمایید , میتوانید از این نوع مجوز استفاده کنید

تذکر : در صورتی که به هر طریقی تناقضی بین کد مجوز سفارش داده شده و حیطه عملکردی شما مشتری گرامی , مشاهده گردد , حق لغو مجوز خریداری شده همچنان پابرجاست , مسئولیت لغو مجوز به عهده خریدار میباشد , در این حالت قبل از لغو مجوز مکاتبات لازم با مشتری به عمل خواهد آمده و در صورت عدم ترتیب اثر , روال اجرایی مربوطه طی خواهد شد

در مجوزهای شرکتی این الزام وجود دارد که تمام تیم برنامه نویسی یکپارچه باشد , به طور مثال خریدار مجاز نیست با خرید یک کد مجوز چند کاربره , اقدام به در اختیار قرار دادن آن , جهت استفاده دیگر برنامه نویسان غیر هم گروه نماید ( حتی به تعداد برنامه نویسان مجاز )

ملاک هم گروه بودن , برنامه نویسی تحت یک برند تجاری و با یک مالکیت حقیقی و یا حقوقی میباشد

در صورت توسعه حیطه عملکردی و افزایش تعداد نفرات تیم برنامه نویسی , میبایست ضمن ارتقاء کد مجوز , نسبت به پرداخت مابه التفاوت مبلغ خرید اقدام فرمایید ( جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید )

توضیحات تکمیلی در خصوص نحوه خرید هر محصول , در داخل مستندات مربوط به هر یک از محصولات درج گردیده است , شما را به مطالعه کامل آن دعوت مینماییم