Home. Services. Contact Us. Price List. Purchase. Products.
x
Persian Date Converter ( PDC ) History
PDC Revisions
+ امکان جدید
- امکان حذف شده
× امکان بهینه شده
! رفع خطا
> نکته مهم

 


  Version : 2.7.0 , 1394/09/13

  • !  رفع نقصیه موجود در عملکرد تبدیل تاریخ

  • !  رفع نقصیه موجود در عملکرد تابع DDiffToText

  • × بهبود عملکرد تقویم های باز شونده

 

 


  Version : 2.5.0 , 1390/11/01

+ اضافه شدن سه  تابع جدید :

 

شاهد افزايش سه تابع جديد در خصوص تبديلات تاریخ مي‌باشيم


  Version : 2.3.3 , 1390/08/12

** توضيح : در صورت باز نمودن فرم ها در مد On Top , تقویم باز شونده در پشت پنجره قرار گرفته و قابل مشاهده نبود , این نقیصه در به روز رسانی حاضر مرتفع گردیده است


  Version : 2.3.0 , 1390/07/22

توضيح و تذكر : الگوريتم تبديلات دوسويه ، كه در يك سوي آن تاريخ قمري وجود دارد ، بايستي با دقت مورد استفاده قرار گيرند ، متاسفانه به دليل تغييرات پياپي رخ داده در تاريخ قمري جاري در ايران ، شاهد عدم تطابق در برخي از اين تبديلات مي‌باشيم ، ملاك تشخيص ماههاي قمري ، محاسبات رياضي/نجوم مي‌باشد ، كه متاسفانه در ايران اين محاسبات تحت تاثير شاخصهايي همچون رصد چشمي هلال ماه قرار گرفته اند كه همين امر در برخی موارد منجر به ايجاد اشكال در تطابق تاريخ قمري - شمسي و ميلادي با يكديگر مي‌گردد

بر همين اساس تبدلات تاريخ قمري در اين مبدل همانگونه كه در گذشته نيز اعلام گرديد در حالت آزمايشي قرار دارد


  Version : 2.2.0 Beta , 1390/05/25

+ اضافه شدن سه  تابع جدید :

 

شاهد افزايش سه تابع جديد در خصوص تبديلات زمان مي‌باشيم


  Version : 2.0.0 Beta , 1390/05/07

عرضه نسخه 2 آزمایشی

 

+ اضافه شدن دو تابع جدید :

تذكر : امكانات آزمایشی موجود ، پس از طی دوره تست و بررسی عملكرد ،  در قالب نسخه نهایی عرضه خواهند شد

در حال حاضر این محصول در مسیر گذار از نسخه Beta میباشد


  Version : 1.6.0 , 1389/08/10

+ اضافه شدن یک تابع جدید :


  Version : 1.5.0 , 1389/05/07

+ اضافه شدن یک تابع جدید :


  Version : 1.4.0 , 1388/04/12

+ اضافه شدن یک تابع جدید :


  Version : 1.3.0.7 , 1388/03/28


Version : 1.3.0 , 1387/12/15

+ اضافه شدن سه تابع جدید :


  Version : 1.0.1 , 1387/10/27


  Version : 1.0.0 , 1387/09/28