فروم تخصصی - پشتیبانی CPSD

نسخه‌ی کامل: بروز خطا در نسخه 1.5.0.0
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ضمن سلام
همانطوری که اعلام شده بود تابع AddToDate موجود در نسخه 1.5.0.0 در بخش پذیرش پارامتر ماه در حالت آزمایشی قرار دارد
اولین خطا تشخیص داده شد :
در هنگام کاهش تعداد ماه در صورتی که پارامتر ورودی از 5 ماه تجاوز نماید با خطای اجرا مواجه خواهیم شد
خطا مورد تایید بوده و تلاش در جهت رفع این نقیصه در دستور کار قرار خواهد گرفت
در صورت موفقیت , نمونه تصحیح شده جهت دانلود , ارائه خواهد شد

با تشکر از جناب آقای فیض آبادی به جهت اعلام تلفنی این گزارش خطا

با تشکر