فروم تخصصی - پشتیبانی CPSD

نسخه‌ی کامل: رفع نقیصه موجود در نسخه 1.5.0.0
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ضمن سلام

خطای عنوان شده در نسخه 1.5.0.0 با به روز رسانیهای به عمل آمده , در نسخه 1.6.0.0 مرتفع گردید .

لینک موضوع مرتبط

پیشاپیش از تاخیر به وجود آمده پوزش میطلبم

موفق باشید