فروم تخصصی - پشتیبانی CPSD

نسخه‌ی کامل: چالش بدست آوردن محدوده هفته ای خاص در سال خاص با GetSpecificWeekRange
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
تابع GetSpecificWeekRange در اکتیوکس pdc جهت تعیین محدوده هفته ای خاص در سال جاری میباشد که با دادن شماره هفته محدوده هفته را به ما میدهد همچنین تابع WeekNumber برای بدست آوردن شماره هفته خاص در هر سالی میباشد حال اگر بخواهیم نحدوده هفته ای خاص را در سال خاص "به غیر از سال جاری را بدست آوریم به نظر می آمد که با دستور:
MyVar.GetSpecificWeekRange(MyVar.WeekNumber(Form_F orm1.Texts)
بتوان محدوده هفته را بدست آورد ولی در صورتی که هفته مورد نظر در سال جاری باشد این تابع جواب میدهد در غیر اینصورت چون تابع بر اساس شماره هفته محدوده را میدهد و شماره هفته را از تاریخ به غیر از سال جاری بدست آورده باشیم ولی در آخر با محدوده هفته ای از سال جاری مواجه می شویم
خوب جال برمیگردیم بر سر سوال اول برای بدست آوردن محدوده هفته ای خاص در سالی به غیر از سال جاری چه باید کرد
البته با سایر توابع همین اکتیوکس به روش ذیل محدوده مورد نظر را بدست آورده ام به این صورت که ابتدا نام روز تاریخ مورد نظر را گرفته مثال"دوشنبه" درصورتی که شنبه باشد به تاریخ 6 روز اضافه محدوده بدست می آید درغیر اینصورت بوسیله دستور for...next شش مرحله ای از تاریخ مورد نظر یک روز کم کرده تا برابر با شنبه شود سپس شش روز به آن اظافه میکنیم محدوده هفته مورد نظر در هر سالی بدست میآد
حال سوال من این است با روش ذکر شده که الگریتم آن در ذیل است آیا مشکل ساز میشود
و در کل از جناب نبیل عزیر می پرسم آیا به جای مبنای کار تابع GetSpecificWeekRange که بر اساس شماره هفته میباشد و در سال جاری محدود میشود آیا امکان عوض شدن مبنای آن بر اساس نام روز که در این صورت نه نیاز به شماره هفته می باشد و نه در سال جاری محدود میشود، وجود دارد
.... *ويرايش شد CPSD Admin*
کد:
Function Aval_ht() As String

Dim aval As String
aval = Form_Form1.Texts
If MyVar.DayOfDate(aval) <> "ÔäÈå" Then
For x = 1 To 6
aval = MyVar.AddToDate(aval, Rooz, 1, KamKardan)
If MyVar.DayOfDate(aval) = "ÔäÈå" Then Exit For
Next x
End If
'Aval_ht = aval & ";" & MyVar.AddToDate(aval, Rooz, 6, EzafeKardan)
با سلام

اين امكان در به روز رسانيهاي آتي مد نظر قرار خواهد گرفت

در خصوص مطالبي هم كه درج فرموديد ( چه در قالب پيشنهاد و چه در قالب راه حل ) ، باتوجه به اينكه اين موارد با الگوريتم داخلي PDC تطابق ندارند به طريقي ديگه مورد بررسي خواهد گرفت

توصيه : اين سبك سئوالات داراي تالار اختصاصي هستند پس از درج نمودن اين سئوالات در تالار عمومی خودداري فرماييد ( موضوع به تالار مرتبط انتقال داده شد )

با تشكر
پيروزمهر
ضمن سلام

به زودی نسخه 3 مبدل تاریخ PDC عرضه خواهد شد

امکان مورد نظر در داخل این نسخه گنجانده شده است

با تشکر